HỆ THỐNG CABIN HÀN VÀ HÚT KHÓI HÀN

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ PHÚ THỌ

Địa chỉ:  Phù Ninh – Phú Thọ
Hạng mục thi công: Hệ thống cabin hàn – hút khói hàn
Loại máy: NPFC 5 – 7,5
Hãng sản xuất: NP-VIETNAM

Bài Viết Liên Quan