CÔNG TY TNHH VIỆT PAN – PACIFIC NAM ĐỊNH

CÔNG TY TNHH VIỆT PAN – PACIFIC NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Xã Đồng Sơn, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Nam Định

Dưới đây là một số hình ảnh thi công lắp đặt tại Công ty TNHH Việt Pan – Pacific:

Hệ thống quạt hút Composite:

 

Bài Viết Liên Quan