CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH

Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Hạng mục thi công: Hệ thống xử lý bụi.
Loại máy: NPF – 7,5 – 11
Hãng sản xuất: NP-VIETNAM

Bài Viết Liên Quan